https://youtu.be/R_d_C38KnM8

www.artcomexpo.com

Artcom Expo Internacional  e ARTEBO BOLOGNA, Italy

  Artistas participantes:– Brasil – Noruega –Finlandia –Suissa-Dinamarca - Portugal

                Na   Galeria ARTEBO

      Via San Petronio Vecchio 8/A - 40125 BOLOGNA, Italy

sucesso  Total jamais  sera esquecido mpor todos ,ficram tatuados na memoria dos mesmo...

Trygve Amundsen, Norway. Gold Medal

Kari Andrine Frønsdal, Norway. Silver Medal

Gladys Ometto, Brazil. Best of Salon

A success. Art Exhibition in beautiful Bologna opened 29 October

See  photos that  Gallery Artebo has posted on Youtube, from Vernissage here.
Later there will be more pictures with reports etc on the website

http://www.artebo.it/2014-10-29/SLIDE/SLIDE.htm

 

http://www.artebo.it/2014-10-29/SLIDE1/SLIDE.htm

 

Art Exhibition in Bologna, Italy

 

29th November 2014-10-03.

La Galleria Artebo.

VII - Award Winning Salon

Art exhibition in the Louvre, Paris which Artcom Expo International is organizing on 24 October is fully booked, but artists / art lovers are invited to attend the opening of the association's stand at. 1800 where also the book "Artists Across Continents" will be launched.

 The exhibition in Bologna with opening 29 okt.kl.1900, has still some places available and it is possible to sign up until 10 October. If you want Artcom Expo International to take the artwork to Italy, we need it delivered to us in Bergen before 15 October.

 The artwork in the exhibition will be juried by an Italian art jury.

Max  size: 60 x 80.

The price includes:

- Transportation of the artwork from Norway to Italy.(if delivered before 15. Oct.)

- Assembly / Disassembly

- Dispatch of digital invitations.

- Preparation of Banner

- Serving cocktails at the opening

- Photos of the participants (e-mail)

- Photos and presentation by the artist for the press.

- Digital catalog.

- Distribution of certificate of participation.

- Prizes medals in gold, silver and bronze.

- Promotion of the website www.artcomexpo.com.

- To participate, please contact: h-a-sal@online.no

 

NORWEGIAN

Invitasjon til Kunstutstilling i Bologna, Italia

29.november 2014-10-03. 

La Galleria Artebo.    

VII - Award Winning Salon

 Kunstutstillingen i Louvre, Paris som Artcom Expo International arrangerer  24. oktober er fullbooket for en tid tilbake,  men kunstnere/kunstelskere er invitert til å delta på åpningen av foreningen sitt stand kl. 1800 der også boken ”Artists Across Continents” blir lansert.

Utstillingen i Bologna med åpning 29. okt.kl.1900, , har fortsatt noen plasser ledig, og det er mulig å melde seg på fram til 10. oktober.  Om man ønsker at Artcom Expo International skal ta med bilde til Italia, må vi ha dem i hende i Bergen senest 15. oktober.

Bildene på utstillingen blir juryert  av en italiensk kunstjury.

Maks størrelse på bildet:  60 x 80.

Prisen inkluderer:

- Transport av bilde om det leveres i Bergen.

- Montering / Demontering
- Utsendelse av digitale invitasjoner.
- Utarbeidelse av Banner
- Servering av coctails ved åpning

- Fotos til deltakerene (e-mail)
- Fotos og presentasjon av kunstner for pressen.
- Digital katalog.

- Tilsending/utdeling av sertifikat for deltakelse
- Premiering med medaljer  i  gull, sølv og bronse etter juryering av kunstkritikere.
- Promotion på nettsiden www.artcomexpo.com.

- Påmelding snarest til: h-a-sal@online.no

 

 

Convite Italiano Bolonha 29/ 09 /2014

Beskrivelse

Beskrivelse